Vägbeskrivning

Från Göteborg:

Kör E 6 söderut,ta avfart nr 62 och kör mot Spårhaga ca 5 km.

Ta till höger vid skylten Tråkärrsslätt.

Kör ca 2 km och sen har du gården på vänstersida. Efter halva sträckan

kommer du till en 90 graders sväng. Det är bara att fortsätta tills du har gården på vänster sida

Eller, kör väg 158 mot Kungsbacka:

Ta av vid Lindåsmotet och sväng vänster in på Lindomevägen.

Kör 1 km, därefter sväng till vänster in på Tråkärrsslättvägen.

Kör ca 2 km och sedan har du gården på vänster sida. Efter halva sträckan

kommer du till en 90 graders sväng. Det är bara att fortsätta tills du ser gården på vänster sida.